Roeshøj
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170704-24

Fredningsnr.
35104

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Stenalderhøj delvist konstrueret af svære sten. Jvf. K. Ebbesen, 2008, no. 4230, p. 324.

Jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Ifg. avisartikel i "Kolding Folkeblad" d. 4/4-1907 åbnedes højen allerede i 1849 af østrigske soldater, hvorved et gravkammer af svære sten blev afdækket. I gravkammeret fandtes nogle urner/lerkar samt nogle flintkiler (ikke bevaret).

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
I forbindelse med regulering af højen i 1906 blotlagdes en urne med indhold (NM B 8479-80) samt "nogle knogler" (formodentlig brændte den): Pilespids (miniaturedolk?) af bronze og med grebspids, uornamenteret, bevaret længde; 9,3 cm., bredde; 1,8 cm. Endvidere en lille hvidbrændt pilespids af flint.

Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
I forbindelse med regulering af højen i 1906 blotlagdes en urne med indhold (NM B 8479-80) samt "nogle knogler" (formodentlig brændte den): Pilespids (miniaturedolk?) af bronze og med grebspids, uornamenteret, bevaret længde; 9,3 cm., bredde; 1,8 cm. Endvidere en lille hvidbrændt pilespids af flint.

Fredningstekst
Høj, "Roeshøj", 2,7-3,0 x 18-20 m i Ø-V, 9-10 m i N-S. Siderne afgravet. Top- pen affladet, med bænk. Mod S ses 8 større og enkelte mindre sten, hvoraf 2 synes at være dæksten til en jættestue, med gang. Nord- og vestsiden bevokset med store træer og buske. - Højen ligger på et lille trekantet jordstykke mellem 3 veje.
Undersøgelsehistorie  (9)
1906 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 765/06; 350/07
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I forbindelse med anlæggelse af landevej ml. Agtrup og Stenderup blev en høj (delvist konstrueret med meget store sten) beliggende på matr. nr. 5a reguleret og områder med bortgravede sten tildækket af vejarbejdere. Ved dette arbejde blotlagdes en urne med indhold (B 8479-80) øverst i højens ene side. Urnen indeholdt en bronzespids og en flintspids samt nogle knogler. Urnen gik i stykker og næste dag var skårene forsvundet, endvidere var der gravet yderligere i højen. Begivenheden anmeldt og fundene indsendt til N01 af Amtsvejinspektør G. Schmith.

1907 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 765/06; 350/07
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Avisudklip fra "Kolding Folkeblad" d. 4/4-1907: Mindesmærkesten opsat på Frederica Landevej var tidligere en del af gravhøj sb. 24's konstruktion. Højen blev åbnet allerede i 1849 (af østrigerne), hvori afdækkedes et gravkammer af svære sten. I gravkammeret fandtes nogle urner/lerkar samt nogle flintkiler. Højen stod herefter åben i en længere årrække. I 1906 kom en urne med indhold (NM B 8479-8480) for dagen i forbindelse med fældning af træer på højen. Dette skete ved byggeriet af en ny landevej.

1907 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 765/06; 350/07
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Korrespondance ml. Vejle Amts Vejinspektorat (v. G Schmith) og N01 ang. fredning af sb. 24. Trods ønske fra Vejinspektoratet blev højen ikke fredet i 1907.

1931 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En oprindelig anselig Høj, "Roeshøj", 3-3.50 m høj, 20 m i Tværm. i Ø.-V., 10-11 m i N.-S. Siderne afgravede og ret skraa. Paa Sydsiden fører et Par Stier op til den affladede Top, hvorpaa der staar en Bænk. Mod S. ses 8 store Sten, hvoraf 2 synes at være Dæksten til en Jættestue. Nord- og Vestsiden er bevoxet med store Bøgetræer. I Højen er fundet en Grav fra Bronzealderen. Fredet af Vejle Amts Vejvæsen; Nationalmuseet afslog, efter at Højen var beset af Dr. Sophus Müller, at fredlyse den og at opstille Mærkesten paa den.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Roeshøj", 2,7-3,0 x 18-20 m i østvest, 9-10 m i nordsyd. Siderne afgravet, toppen affladet, med bænk. Mod syd ses 8 større og enkelte mindre sten, hvoraf 2 synes at være dæksten til en jættestue, med gang. Nord- og vestsiden bevokset med store træer og buske. - Højen ligger på et lille trekantet jordstykke mellem 3 veje.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Roeshøj". Jættestue i høj. Ret medtaget. Nærmest langoval i Ø/V. Siderne stejle og må tidligere have været pløjeskadede. I S-siden ses resterne af sammenstyrtet kammer til jættestue; 8 større sten, hvoraf 2 antagelige dæksten. På én af disse er malet "Roeshøj", på den anden "fredet Vejle amt". Her er opstillet bænk og i højens længderetning løber en gangsti over top. Beliggende på trekantet jordstykke mellem 3 veje. Bevokset med græs og bøgetræer. Afsætning: Omtrentlig lokalisering. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H, 03, neg.nr. 20, S. F, 03, neg.nr. 11.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)