Skinkelborg
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170704-25

Fredningsnr.
35108

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Møntfund, Historisk Tid (dateret 1601 - 1956 e.Kr.)
F.P. 2487: Falsk shekel af bly.

Fredningstekst
Voldsted af Det gamle Skinkelborg. Voldstedet består af en ca. 50 x 50 m stor firsidet hovedbanke med jævnt skrånende sider, foran hvilken der i nord ligger en mindre forborg, ca. 40 x 30 m stor, der har været skilt fra hovedbanken ved en smal voldgrav. De to banker afgrænses i vest af engdraget, til de øvrige sider af en 5 - 10 m bred voldgrav, der på ydersiden både i nord, øst og syd har en lav vold, 8-12 m bred. Uden for denne vold findes i nord samt udfor den nordlige halv- del af østvolden spor af endnu en grav, ca. 6 m bred. Voldstedet ligger i udyrket mark i den brede ådal, og er så udpløjet, at det kun hæver sig svagt over de omliggende enge. Fredningen omfatter begge banker, gravene, ydervol- den og den ydre grav. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, beplantning, bebyggelse, henkastning af jord, sten og affald.Almindelig landbrugsmæssig drift er tilladt.
Undersøgelsehistorie  (14)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skinkelborgs Tomt er en aflang, firkantet Høining i den lave, [ulæseligt] Eng, som sikkert fordum var enten Sø eller Sump. Høiningen hæver sig nu næppe mere end 5-6 F. over den omgivende Engbund; den er ved en, nu næsten udjævnet Tværgrav delte i to Dele, og den omgiver, ialtfald ved begge Ender, af en dobbelt, nu tilgroet Grav med en mellemliggende meget lav Jordstrimmel. Det syner, at der i Sumpen har været en lav, naturlig Høining, som er blevet benyttet til Anlæget, idet den ydre Grav er blevet lagt omkring Høiens Fod og den indre tæt indenfor denne. Det hele er nu dyrket og stærkt udjævnet. Talrige Murbrokker. (Pl. 4).

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1931 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldstedet "Skrinkelborg". Kunde ikke beses paa Grund af Vand i Engen.

1938 Museal udgravning
Nationalmuseet
Privat undersøgelse af Skinkelsborg voldsted forestået af Th. Schachner i april 1938. Kort tid efter blev Schachners udgravning begsigtiget og delvist fortsat af C. G. Schultz [N02?]. Jvf. NM jour. nr. 211/37 og 8/38. [Kopi heraf fundet i MKH's arkiv.]. Borgpladsen lå på en udstrakt engflade som afvandedes af Solkær å og havde en ret høj grundvandsstand, således at terrænet omkring voldstedet formentlig havde været ret ufremkommeligt i middelalderen. Voldstedet bestod (jvf. Haugbergs opmåling fra 1901) [findes i kopi i MKH's arkiv] af en ca. 35 m. bred og 3,5 m. høj ujævnt kvadratisk hovedbanke. Nord for denne banke lå en mindre, linseformet banke eller forværk, smallest i retningen N-S (11 m.) og kun knap 2 m. høj. De to banker lå adskilt af en grav, udenfor den indre grav fandtes en ganske lav gravsænkning samt en bred vold, som kun hævede sig lidt over det omkringliggende terræn. Voldstedet fremstod stærkt overpløjet og udjævnet, og mod N var en del af ringvolden helt bortgravet. Den befæstede gård har formentligt været opført af træ, idet fylden fra Schachners undersøgelse var næsten fri for teglbrokker og andre fundamenter. Flere N-S orienterde pælerækker viste, at der formentligt havde eksisteret en træbro imellem de to holme. Endvidere fandtes en del forarbejdet træ m.m. i forb. m. undersøgelsen af voldgraven. De fra voldgraven udgravede genstande indikerede at Skinkelsborg formentligt havde været beboet efter at Dronning Margrethe købte gården af Klaus Limbæk i 1407.

1956 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
Korrespondance ml. Nationalmuseet og MKH ang. F.P. 2487; en falsk shekel af bly (= B.P. 1601) jvf. jour. nr. 199/56, fundet på voldstedet. Indsendt til NM fra MKH og erklæret for danefæ. Uddeponeret til MKH.

1967 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1969 Museal besigtigelse
Museet på Koldinghus
Besigtigelse af en flintopsamling foretaget af N. Boysen på det middelalderlige voldsted Skinkelsborg samt i en radius af ca. 300 m. omkring voldstedet. Besigtigelsen foretoges af S. H. Andersen (FHM) d. 28/3 1969, denne sendte herefter en kort rapport til HAM (v. Neumann - muligvis HAM jour. nr. 318[?]). Rapporten blev herefter videresendt fra HAM til MKH. N. Boysen havde opsamlet et større antal flintredskaber som var fremkommet ved pløjning, bl.a. skiveskrabere, skivebor, enkelte tværpile, to stærkt forhuggede neolitiske flintøkser samt adskillige stumper af slebne flintøkser. En besigtigelse af lokaliteten viste at der formodentlig har ligget en neolitisk boplads på den holm hvor Skinkelsborg senere blev opført. Kulturlaget var - pga. pløjning og borgbyggeri - helt forrodet.

1993 Privat detektorbrug
Museet på Koldinghus

1993 Anmeldelse fra privat
Museet på Koldinghus

1993 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/93-836
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 5267: Turnos, Philip den Smukke (1285-1314). Fundet i pløjelaget på voldstedet Skinkelsborg.

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Anlægget fundet i stand som tidligere beskrevet. Afsætning: Omtrentlig lokalisering. Bevoksning: Mark. *** Nyberejsningstekst *** 18.07.1996. "Det gamle Skinkelborg". Voldstedet i stilstand som fritekst 1967, dog med den tilføjelse at det sammen med omgivelserne er fuldstændigt tilgroet med tidsler og brændenælder, hvorved det konturer kun svagt anes. ** Seværdighedsforklaring ** 18.07.1996. Ikke genkendeligt for ikke fagfolk, men ryddet sti fra svæveflyvepladsen passerer mellem vold og eng.

2006 Diverse sagsbehandling
Museum Sønderjylland
Diverse sagsbehandling og korrespondance i forb. m. Vejle amts tilsyn og besigtigelse af det fredede voldsted, "Skinkelborg", sb. 25.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)