Stenderup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170704-29

Fredningsnr.
351117

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,5-1,2 x 14-15 m i N-S, 10-11 m i Ø-V. Større hul i toppen mod S; min- dre sænkning i Ø. I vestsiden ses 6-7 større randsten, mere eller mindre jorddækket. Højen tæt bevokset med tjørn og græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1931 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1 m x 13.50 m. Hul i Toppen. Store Sten ses flere Steder i Overfladen; mod N. ligger en Dynge Haandsten.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,5-1,2 x 14-15 m i nord syd, 10-11 m i øst-vest. Større hul i toppen mod syd, mindre sænkning i øst. I vestsiden ses 6-7 større randsten, mere eller mindre jorddækket. Højens tæt bevokset med tjørn og græs i ager.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Bevokset med græs, urter, træer og krat. Beliggende i dyrket mark ved strand. Overflade ujævn. Større hul i top mod S og sænkning mod Ø. I V ses 7 større randsten delvis dækket af jord. I Ø en del henkørt affald som marksten, drænrør og grene. Afsætning: Omtrentlig lokalisering. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, affladning af top, rydningsplads for sten og andet markaffald. Bevoksning: Træer, græs. Omgivelser: Dyrket (ager), strand. Foto: S/H, 04, neg.nr. 04, set fra SV. F, 03, neg.nr. 25, set fra SV. *** Nyberejsningstekst *** 18.07.1996. Høj. I tilstand som fritekst 1955 og nyberejsning 1979. Tilføjelse: Af sten og andet affald ses kun en delvis tilgroet sten. Ejer fortalte, at ved byggeriet af huset SV for, fjernedes store sten og den kampestensoverligger der lå øverst, fra hullet i højen. Kampestenen brugtes som fundament under husets trappe.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)