Stenderup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170704-53

Fredningsnr.
351114

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Rundhøj: Før 1930 om- og udbygget til "lysthøj" i en gårdhave. Ved besigtigelse i 1930 en diameter på 26-28 m. og 3 m. høj.

Fredningstekst
Anselig høj, 3,4-3,5 x 23-24 m. Fra SV en stensat trappe til den affladede top. Mod NØ stengrotte, i SØ en større, flad afgravning, i S et mindre hul. Bevokset med enkelte store egetræer og nogle buske, i have.
Undersøgelsehistorie  (8)
1930 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 526/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Diverse korrespondance ml. H. Kjær og N01 ang. den forestående undersøgelse af Nørre Tyrstrup Herred, bl. drøftes NM jour. nr. 26/30 (Kongens Hørgaard, Stenderup s.). Envidere nævnes enkelte andre lokaliteter; Aalegaard ligeledes i Stenderup s. og Plougsminde i Vonsild s.

1930 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 26/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Indberetning til N01 om en gravhøj beliggende i "Kongens Hørgaard"s have. Højen var allerede ombygget til lysthøj. Lodsejer anmodede om en undersøgelse af højen samt fredning.

1930 Museal besigtigelse
Journal nr.: 26/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved besigtigelse konstateredes at højen (beliggende på matr. 23a) var meget stærkt ombygget til "lysthøj" og bevokset med mange store træer, hvorfor anmodningen om udgravning og fredning blev afslået. Diameter 26-28 m. Højde 3 m. Toppen bredt hvælvet. En velholdt, anseelig høj.

1931 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj i Gaardens Have, 4-4.25 m høj. 22.50 m i Tværm. N- og Nøsiderne noget afgravede. Mod Ø. en Stengrotte, 2 m br. af Halvcirkelform. Mod SØ. Staar om Foden en Række Sten, ligesom lidt af Siden er stensat. Paa denne Side fører en stensat Trappe op til Toppen, omkr. Hvilken der findes en 0.50-1 m bred Sneglegang skaaren 20-25 cm. Ned i Siden. Denne Sneglegang gaar ned ad NV.-Siden. og ender ved Foden. Fra S. fører en anden Sti Øst over Højen til Toppen. Toppen affladet og forsynet med store Egetræer samt forskellige Prydbuske. Trods Beskadigelserne er det et smukt Mindesmærke, som Propr. [ulæseligt] tilbød til Fredning; men dette afsloges af Insp. Kjær.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig høj, 3,4-3,5 x 23-24 m. Fra s.v. en stensat trappe til den affladede top. Mod nordøst en stengrotte, i sydøst en større flad afgravning, i syd et mindre hul. Bevokset med enkelte store egetræer og nogle buske, i have.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Beliggende i have, hvor den indgår som dekorativt element. Fra SV fører en stentrappe op til højens affladede top, hvor en bænk er anbragt; herfra en sti ned ad V-siden. Mod NØ en stensat nische med bænk i højfoden. I SØ større, flad afgravning. Bevokset med 2 store egetræer samt mindre buske, løvtræer og blomster. Afsætning: Omtrentlig lokalisering. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H, 04, neg.nr. 02, set fra N. F, 03, neg.nr. 21, set fra N. *** Nyberejsningstekst *** 18.07.1996. Høj. Som beskrevet i fritekst 1956 og berejsningstekst 1979, med tilføjelse: Den større, flade afgravning i SØ og det mindre hul i Syd er retableret af ejer. Bænk i top er fjernet. Den stensatte nische i SØ. Højfod er retableret: Stenene er omsatte og rensede, oprindelig højfod markeret med brosten og "gulvet" belagt med perlegrus. Bænken er erstattet med et rundt havebord og to stole af hvismalet jern i rokokostil. Der var muligvis plantet en gran og nogle løvtræer, nu i opvækst, på højen. Moderne randstenskæde sat rundt højfod. Amt har fotograferet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)