Stenderup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170704-62

Fredningsnr.
351115

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Jvf. K. Ebbesen, 2008, no. 4231, p. 324.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/9 1930, H. Langhoff. Diplom. Langdysse, 16-17 m lang i Ø-V, 8 m bred, jordhøjen 1-1,25 m høj. 6 m fra vest- enden et udgravet, åbent kammer, sat af 1 sten mod S, 2 mod Ø og 1 mod N. Kammeret måler 1,75 m i længden, 0,80 m i bredden og er 0,80 m højt. Åbent mod V. Ingen dæksten. Mod SV en større,delvis jorddækket sten, muligt dæksten eller kammerets veststen. På højen et egetræ. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1930 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1931 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1931 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse, 17.50 m l. i Ø.-V., 8 m br. Jordhøjen 1-1.25 m høj, afgravet mod V. og SV., noget nedbrudt af løsgaaende Kreaturer. 6 m fra Vestenden et udgravet, aabent Kammer [se skitse i sb.], sat af 1 Sten mod S., 1.90 m l., 0.80 m høj, 0.65 m tyk. 2 Sten for Østenden, hvoraf den søndre er 0.55 x 0.55 m, 0.60 m høj; den nordre 0.40 x 0.50 m, 0,40 m høj. Mellem denne sidder fastklemt en mindre Sten. Muligvis har de opr. været 1 Sten, 1.65 m l., 0.80 m høj, 0.60 m tyk. Jorden ligger mod N. og Ø. op til ca. 30 cm fra Sidestenenes Top. Af den søndre Sidesten er 1 m jordfri. Kamret, der som nævnt, er udgravet, er 1.75 m l., 0.80 m bredt, 0.80 m højt. Det er aabent mod V. Dæksten mangler. Et Sprængstykke af en fladatig Sten ligger ca. 12-15 m S. for Dyssen. Muligvis stammer det fra Dækstenen. 1.50-2 m SV. For Kamret ligger en sprængt Sten, 2 m l. 0.68 m br. 0.60 m høj; Randsten eller Overligger (?). Paa Jordhøjen gror et stort Egetræ. Fredlyst 1930.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 16-17 m lang i østvest, 8 m bred, jordhøjen 1-1,25 m høj. 6 m fra vestenden et udgravet åbent kammer, sat af 1 sten mod syd, 2 mod øst og 1 mod nord. Kammeret måler 1,75 m i længden, 0,80 m højt. Åbent mod vest. Ingen dæksten. Mod sydvest en større delvis jorddækket sten, muligt dæksten eller kammerets veststen. På højen et egetræ. Græsklædt, i ager. FM 8/9 1930

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Beliggende ud til skrænt ned mod strand i Ø og på dyrket mark i skel markeret af træer. Bevokset med 1 eg og flere bøgetræer samt buske og græs. I Ø-siden 3 rævegrave. Overflade ujævn. Top affladet. 6 m. fra V et udgravet, åbent dyssekammer sat af 4 sten minus overligger. Kammeret måler 1,75 x 0,8 m. og er 0,8 m. dybt; åbent i V. I SV en større delvis jorddækket sten; muligvis overligger eller kammerets V-ligste sten. Afsætning: Omtrentlig lokalisering. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, stenskader. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Dyrket (ager), strand. Foto: S/H, 04, neg.nr. 03, set fra N. F, 03, neg.nr. 23, set fra N.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)