Stenderup

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170704-73

Fredningsnr.
341010

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Mindst tre - formentlig flere - urner udgravet i 1904. Den ene urne indeholdt bl.a. en bronzeknap; "A".
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Rundhøj, dateret til yngre bronzealder[?], med en fodkrans bestående af 14 mindre sten. Diameter 27 alen. Højde 3 alen. Beliggende nær strandkanten på grænsen mellem Kolding Fjord og Lillebælt. Udgravet i 1904.
Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Mindst tre - formentlig flere - urner udgravet i 1904. Den ene urne indeholdt bl.a. en bronzeknap; "A".
Fredningstekst

Afmærkn.: MS på nordsiden. Lille høj, 0,5-0,7 x 9-10 m. Der ses 14 mindre randsten, der lige stikker op over overfladen. Græsklædt på strandbred.
Undersøgelsehistorie

1903 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldelse indsendt til N01: I forb. med en privat udflugt til Stenderup Skov sammen med Tandlæge Friis fandtes en stenalderhøj beliggende på Løverodde. Årsag til udflugten: Forpagter ønskede at planere højen der lå på et statsejet jordstykke. Ca. 82 alen fra strandkanten fandtes 14 sten af størrelse som en mand kan bære beliggende i en cirkel med diameter 27 alen. Højen var flad ca. 3 alen høj og ca. 10 alen over vandets overflade. Anmelder anmodede N01 om en udgravning af højen.

1903 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmelders anmodning om en udgravning - enten privat eller i N01's regi - blev afslået. N01 var ikke tidligere bekendt med højen.

1904 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ifg. afskrift af MKH's udgravningsprotokol, beretning nr. 16: Højen udgravet d. 2/10-1904 v. Friis, Boye, Fedde samt nogle arbejdsmænd. Randstenskæden delvist blottet. Fra den sydøstlige side reolgravedes højen helt ned til undergrunden. Ved højens yderkant fandtes 3 urnegrave hvoraf "E" indeholdt urneskår, ben og kulrester. Vestligt for den større stensætning (randstenskæden?) fandtes en mindre, som indeholdt nogle urneskår, ben og kul samt en bronzeknap "A". Der fandtes flere steder spor af ben, kul og urneskår. Efter at samtlige begravelser var undersøgt blev højen bragt tilbage til sin oprindelige stand (?) med synlig randstenskæde og dækstenene hævet, så de var synlige på højens overflade. Jvf. inventarnr. MKH O. 2446-51 (bronzefragmenter, kniv, lerkarskår, menneskeknogler og flækker).

1931 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høj, ca. 1 m høj, 9 m i Tværm.; omgivet af 14 Randsten. Jfr. 668/03. Bevoksning: 1983: Græs.

1941 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmelder havde året før besigtiget sb. 73 hvorefter han i fælleskab med N01 (Broholm) havde skønnet at der ikke fandtes en gravhøj på lokaliteten. Nu var anmelder imidlertid kommet i besiddelse af en udskrift fra MKH's udgravningsprotokol fra 1904, som tydeligt godtgjorde at der var fundet urner i gravhøjen. Afskriften blev vedlagt og indsendt til N01.

1942 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Efter ønske fra MKH blev en mærkesten opstillet på sb. 73.

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille høj, 0,5-0,7 x 9-10 m. Der ses 14 mindre randsten, der lige stikker op over overfladen. Græsklædt, på strandbred. MS på nordsiden.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
I midten et par store sten. På campingplads. I SV knallertkørselspor. Fodhegn opsættes. Bevoksning: 1983: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland


Billeder

højen set fra vest
højen set fra syd
højens set fra øst
højen set fra nord