Midtskoven afd.92, Stenderup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170704-88

Fredningsnr.
351112

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, indtil 0,6-0,8 m høj, 11-12 m i diam. Stærkt forgravet. I et af hullerne ses en enkelt større sten; desuden ses en formodet randsten. Græsklædt i skov. Medtages i fredningen efter sin beliggenhed.
Undersøgelsehistorie  (8)
1931 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 10-12 i Tværm. 0.75 m høj. Siderne medtagne af Gravninger, der har efterladt store Huller. I et af disse ses en Sten, muligvis en Randsten. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, indtil 0,6-0,8 m høj, 11-12 m i diameter. Stærkt forgravet. I et af hullerne ses en enkelt større sten; desuden ses en formodet randsten. Græsklædt i skov. (Fredes efter sin beliggenhed).

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 0,7 x 12,0 m. Som beskrevet. Foto: E.B. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)