Midtskoven afd.94, Stenderup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170704-89

Fredningsnr.
351113

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 28-29 m i NØ-SV, 12 m bred. Jordhøjen affladet, særlig mod NØ, næppe over 1 m høj. Ingen spor af kammer. 13 randsten, de fleste delvis jord- dækkede. Tæt bevokset med træer og buske, i skov. - (Denne beskrivelse iden- tisk med den oprindelige, da umuligt at opmåle grundet tæt krat).
Undersøgelsehistorie  (6)
1931 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse, 29 m l. i NØ.-SV, 12 m br. Jordhøjen affladet, særlig mod NØ., næppe over 1 m høj. Der ses ikke spor af Kamre. 13 Randsten ses, deraf er et Par sprængte, de øvrige næsten helt dækkede af Jord. Bevoksning: 1983: Græs

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse 28-29 m i øst-sydvest, 12 m bred. Jordhøjen affladet, særlig mod nordøst, næppe over 1 m høj. Ingen spor af kammer. 13 randsten de fleste delvis jorddækkede. Tæt bevokset med træer og buske, i skov. (Denne beskrivelse identisk med oprindelige, da umuligt at opmåle grundet tæt krat).

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,0 x 29,0 x 12,0 m. Som beskrevet. Foto: E.B. Langhøj. I hver ende ses rester af kamre. Det SV-lige består af 4 sten, længderetningen er N/S 2,5-3 m., Ø/V 1,5 m. Bevoksning: 1983: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)