Midtskoven afd.82, Stenderup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170704-90

Fredningsnr.
341128

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Jvf. K. Ebbesen, 2008, no. 4233, p. 324.

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 20-21 m lang i NV-SØ, 8-9 m bred, 0,5-0,8 m høj. 2 huller efter kammer, randstenene borte. På højen ses et enkelt, større kløvestykke af en sten. Bevokset med bøgetræer i skov. Medtages i fredningen efter sin beliggenhed.
Undersøgelsehistorie  (7)
1931 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse, 21 m l. i NV.-SØ., 9 m br. Jordhøjen 0.50-0.75 m høj, heri 2 Huller efter borttagne Kamre. I det ene, mod SØ. ses et kløvet Stykke af en Bæresten, den nordvestre i Kamret, kløvet med Kiler. Alle Randstenene synes fjærnede. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1931 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse 20-21 m lang i n.v.-s.ø., 8-9 m bred, 0,5-0,8 m høj. 2 huller efter kamre, randstenene borte. På højen ses et enkelt, større kløvestykke af en sten. Bevokset med bøgetræer, i skov. (Medtages i fredningen efter sin beliggenhed).

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 0,8 x 21,0 x 8,0 m. Som beskrevet. Ryddes. Ingen fotos. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)