Midtskoven afd.82, Stenderup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170704-91

Fredningsnr.
341129

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Jvf. K. Ebbesen, 2008, no. 4234, p. 324.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Lille, lav, udflydende højning, hvori ses 3 større kampesten, sikkert rester af dyssekammer. Midt i kammeret en stor bøg. I skov. Medtages i fredningen efter sin beliggenhed.
Undersøgelsehistorie  (7)
1931 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1931 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lille Højning, der har indeholdt en nu ødelagt Stengrav. Der ses 1 Sten mod NV., vist paa Plads, 1 mod SØ., forskubbet, samt en flad Sten, muligvis et Stykke af en Dæksten. Alle Stenenen er delvis jorddækkede. I Kamret gror et Bøgetræ. Bevoksning: 1983: Mos, Græs og Løvtræer

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille, lav, udflydende højning, hvori ses 3 større kampesten, sikkert rester af dyssekammer. Midt i kammeret en stor bøg. I skov. (Medt. i fredn. efter sin beliggenhed).

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Foto: E.B. Bevoksning: 1983: Mos, Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)