Midtskoven afd.72, Stenderup
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170704-94

Fredningsnr.
341120

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Langdysse med to kamre. Længde: 22 m. Bredde: 11-12 m. Jvf. endvidere K. Ebbesen, 2008, no. 4235, p. 324-25.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
To gravkamre erkendt i forbindelse med restaurering af langdyssen i 1942.

Gravgenstand, Udateret (dateret 3950 f.Kr. - 1535 e.Kr.)
I forbindelse med restaureringen i 1942 fandtes forskellige oldsager; flintøkse, flintflække, sandstensøkse, lerkarskår fra flere perioder (bl.a. et fragment af halsen til en kraveflaske), flintmejsel, bjergartsøkse og en stenhammer. Raklev beskrev kortfattet fundene, som blev overdraget til MKH i 1942. Ingen yderligere oplysninger.

Fredningstekst
Langdysse, ca. 21 m lang i NØ-SV, ca. 10 m bred, jordhøjen ca. 1 m høj. Hø- jen er omsat med 38 randsten, der fordeler sig med 10 i sydsiden, 9 i vestsiden (inclusive hjørnestenene) - af disse sidste er 2 overbrudte - 11 i nordsiden og 8 i østsiden (inclusive hjørnestenene); af disse sidste er 2 overbrudte. I højen findes 2 kamre, begge af samme konstruktion, med 1 bæresten i N, 2 i Ø og 2 i V, samt 2 gangsten og 1 dæksten. Bevokset med græs og bregner, i skov. (Restaureret).
Undersøgelsehistorie  (11)
1931 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse, 21 m l. i NØ.-SV., 10 m br. Jordhøjningen ca. 1 m høj. Mod NØ. 2 Randsten samt en Sten, der vist er sprængt af den ene Randsten; mod NV. 5 Randsten, delvis jordækkede; mod SV. 5 store Randsten, 2 staaende, 2 væltede, 1 jorddækket; mod SØ. 5 Randsten. Der er sikkert paa alle Sider adskilligt flere, som er dækkede af Jorden. Bærestenene ca. 1-1.25 m høje. 5 m fra SV.-Enden ses over Jordhøjen 2 store Sten; den ene, som er noget over 1 m paa hver Led, er sikkert Dækstenen over et Kammer, den anden er muligvis et Stykke, der er sprængt af den første. 9 m fra NØ.Enden ses en anden Sten 1.50 x 1.40 m, af firkantet Form. SØ. for denne ses 3-4 Sten, der rager ca. 25 cm op over Jorden; det kan ikke afgøres, om det er Kammersten eller Gangsten til et Kammer. Smukt og anseligt Mindesm. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Sløjfet ved land- og skovbrug
Journal nr.: 169/42; 752/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret langdysse med delvist væltede randstenskæde og kammersten.

1941 Museal besigtigelse
Journal nr.: 169/42; 752/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved besigtigelse af den forstyrrede langdysse i Stenderup Skov blev besluttet at N01 ville forestå restaureringen af denne. Hovedparten af randstenskæden var væltet. Endvidere fandtes to forstyrrede gravkamre, det østlige med gang mod syd. En dæksten lå på plads, mens en større noget afkløvet sten lå tæt derved. Sidstnævnte var muligvis den anden dæksten. 2 bæresten fra gangens nordside lå nedfaldet i gangen. Den vestlige grav syntes ikke at være lang og graven syntes at være sammenfaldet.

1941 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 169/42; 752/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Korrespondance ml. N01 og MKH ang. restaurering af forstyrret langdysse (sb. 94) i Stenderup Skov.

1942 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 333
Museet på Koldinghus
MKH 333x1-14: Langdysse, neolitisk. Restaureret af konservator Raklev, NM, 7-13. maj 1942. Herved fremkom en del oldsager, b.la.: Skålsten, bjergartsøkser, tyknakket økse, keramik. Dateret af K. Ebbesen til TN C. Rektangulær høj, 22 x 12 m., med to kamre. Litt.: Ebbesen, Klaus, 1973: Stenalder graven i Stenderup, Vejle Amts Årbog.

1942 Museal restaurering
Journal nr.: 169/42; 752/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Randsten samt bæresten, dæksten og tørmur blev bragt på plads. To kamre. Ca. 6,5 m. mellem de to kamres centrum. Højden i det østlige kammer fra bund til dækstenens underside var 1,17 m., i det vestlige kammer var højden 0,9 m. Dækstenen var ca. 0,6 m. tyk. Omfattende dokumentation med billeder, mål osv. I forbindelse med restaureringen fandtes forskellige oldsager; flintøkse, flintflække, sandstensøkse, lerkarskår fra flere perioder (bl.a. et fragment af halsen til en kraveflaske), flintmejsel, bjergartsøkse og en stenhammer. Genstandene, hvoraf Raklev gav en kort beskrivelse i sin beretning, blev overdraget til MKH. Randstenskæden var mangelfuld idet der var bortgravet 12-14 sten.

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, ca 21 m lang i n.ø.-s.v., ca. 10 m bred, jordhøjen ca. 1 m høj. Højen er omsat med 38 randsten, der fordeler sig med 10 i sydsiden, 9 i vestsiden (inclusive hjørnestenen) - af disse sidste er 2 overbrudte - 11 i nordsiden og 8 i østsiden (inclusive hjørnestenen); af disse er 2 overbrudte. I højen findes 2 kamre, begge af samme konstruktion, med 1 bæresten i n., 2 i ø. og 2 i v., samt 2 gangsten og 1 dæksten. Bevokset med græs og bregner, i skov. (Restaureret).

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. På dækstenen af det S-lige kammer er der et stort og 4 mindre, skålformede fordybninger. Flot, præsentabel langdysse. Foto: E.B. På det Ø-lige kammer et skåltegn nær den højeste "kam" på dækstenen. Bevoksning: 1983: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)