Nørreskoven afd.59A, Stenderup
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170704-105

Fredningsnr.
341113

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5-1,6 x 12-13 m. Større, flad sænkning henover højen fra Ø mod V. Be- vokset med ung løvskov, i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1931 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 105-6] 2 smaa Høje, i tæt Bøgekrat. Bevoksning: 1983: Mos, Græs og Løvtræer

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5-1,6 x 12-13 m. Større flad sænkning hen over højen fra øst mod vest. Bevokset med ung løvskov, i skov.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,6 x 13,0 m. Som beskrevet. Foto: E.B. Bevoksning: 1983: Mos, Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)