Bautahøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170706-5

Fredningsnr.
36103

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Randsten?

Fredningstekst
Høj, "Bautahøj", ca. 14-16 m i N-S, 7-8 m i Ø-V, 1,1-1,4 m høj. Vestsiden stejlt afgravet ved anlæg af dige, østsiden noget afgravet ved haveanlæg. Bevokset med en række kastanietræer tværs over midten i N-S, samt buske og græs, i have.
Undersøgelsehistorie  (10)
1886 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En væsentlig sløifet Høi, hvori der skal være fundet Stenredskaber.

1932 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Bautahøj", i Have. Den er nu 1.50 m høj og stærkt omdannet. Vestsiden stejlt afgravet ved Anlæggelse af Havediget, Østsiden afgravet og udjævnet, saa at dens opr. Størrelse ikke kan angives. Der menes at være taget store Sten, da Stuehuset byggedes 1847. Paa Højtop staar flere store Kastanier.

1932 Diverse råstofgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Bautahøj", ca. 14-16 m i n-s, 7-8 m i ø-v, 1,1-1,4 m høj. Vestsiden stejlt afgravet ved anlæg af dige, østsiden noget afgravet ved haveanlæg. Bevokset med en række kastanietræer tværs over midten i n-s, samt buske og græs, i have.

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2006 Museal besigtigelse
Journal nr.: MKH 1680
Museum Sønderjylland
Ved overvågningen fremkom der enkelte løsfund fra yngre stenalder og bopladslevn fra ældre førromersk jernalder i form af gruber og kogestensgrube. Arealet frigives.

2009 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: MKH 1680
Museum Sønderjylland
Anlæggelse af garage.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)