Tvillingedyssen
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170706-31

Fredningsnr.
35107

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Forstyrret samt restaureret runddysse (sb. 31). Et stærkt forstyrret og ødelagt gravkammer. Jvf. endvidere K. Ebbesen, 2008, no. 4239, p. 325.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Forstyrret samt restaureret runddysse (sb. 31). Et stærkt forstyrret og ødelagt gravkammer.

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Ved oprensning af gravkamret fandtes, i forb. m. restaurering i 1943, en økselignende kalksten, ca. 14 cm. lang og 7 cm. bred, samt et 8 cm. bredt brudstykke af en flintdolk (MKH).

Fredningstekst
Ejerlav: Stenderup skovdistrikt. Forstyrret runddysse, 0,6-0,7 x 8-9 m. Ved midten et hul, hvori ses 2 større sten, rester af et dyssekammer. Der ses 12 væsentlig mindre randsten. Bevok- set med enkelte buske, i skov.
Undersøgelsehistorie  (13)
1932 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret Runddysse. Jordhøjen 0.75 m høj, 9 m i Tværm. I dens Midte et Hul, hvori ses 2 Sten (den ene sprængt). 4 Randsten,: paa Plads. Den ene, mod Nord, er sprængt. Bevoksning: 1983: Mos og Græs

1941 Museal besigtigelse
Museet på Koldinghus
Besigtigelse af forstyrret dobbelt-langdysse (sb. 30-30A) samt forstyrrede runddysser (sb. 31-32). Besigtigelsen blev foretaget på vegne af MKH. Dobbelt-langdyssen (sb. 30-30A): N-S orienteret, 56 m. lang og samlet bredde ca. 22 m. Runddysse (sb. 31): Ca. 11 m. øst for sb. 30-30A, en svag forhøjning i terrænet, diam. ca. 7m. Et stykke længere væk fra ovennævnte høje lå sb. 32. Det gjaldt for alle lokaliteter, at flere større sten fra såvel randstenskæde som kammerkonstruktion var blevet væltet/fjernet.

1941 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 102/43; 834/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besigtigelsesrapport for sb. 30-30A, 31 og 32 indsendt til N01 med anmodning om hjælp til restaurering af disse lokaliteter.

1943 Museal restaurering
Journal nr.: 102/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaurering af tvillingedysse (sb. 30-30A) samt runddysser (sb. 31-32). Ca. 15 m. øst for den østre langdysses gravområde (sb. 30-30A) lå en lav rundhøj, diam. 20 m (sb. 31). Af gravkamret manglede såvel dæksten som sidesten, og kun den østre endesten var på oprindelig plads. Den vestre endesten lå indvæltet i graven og blev genopstillet. Ved oprensning af gravkamret fandtes en økselignende kalksten, ca. 14 cm. lang og 7 cm. bred, samt et 8 cm. bredt brudstykke af en flintdolk. Begge genstande på MKH. Af randsten forefandtes 12 stk. Billed- og fotodukumentation vedlagt sagen.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forstyrret runddysse, 0,6-0,7 x 8-9 m. Ved midten et hul, hvori ses større sten, rester af et dyssekammer. Der ses 12 væsentlig mindre randsten bevokset med enkelte buske, i skov.

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 975/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brev indsendt til N01: Forslag om restaurering af sb. 30 og 31.

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 975/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
K. Brummers forslag om restaurering af sb. 30 og 31 blev afvist af N01. Idet at sb. 30 allerede var blevet restaureret ved Nationalmuseets foranstaltning en del år tidligere, mens at sb. 31 skønnedes for ødelagt til at et tilfredsstillende resultat ville kunne opnås.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 0,7 x 8,0 m. Som beskrevet. Foto: E.B. Bevoksning: 1983: Mos og Græs

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)