Tvillingedyssen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170706-32

Fredningsnr.
35105

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Forstyrret samt restaureret runddysse (sb. 32). Et stærkt forstyrret og ødelagt gravkammer. Jvf. endvidere K. Ebbesen, 2008, no. 4240, p. 325.

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Forstyrret samt restaureret runddysse (sb. 32). Et stærkt forstyrret og ødelagt gravkammer.

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
I forb. m. restaurering af dyssen i 1943 fandtes en 14 cm. lang og 6 cm. bred sleben flintøkse samt en pilespids af rødlig flint 3,5x2 cm. (MKH).

Fredningstekst
Ejerlav: Stenderup skovdistrikt. Runddysse. Jordhøjen 9-10 m i diam. 0,4-0,6 m høj, udflydende. Lidt SØ for højens midte resten af et kammer, med 2 større og 1 mindre sten, alle for- skudt, og sænkning efter gravning. Der ses 17-18, gennemgående mindre, væl- tede randsten. Bevokset med buske, i skov. NMI: .... med enkelte buske, ...
Undersøgelsehistorie  (11)
1932 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 0.50-1 m høj. Noget hullet paa Gr. af Opgravning af Trærødder. Omtr. i Centrum rager en Sten op, der vender en flad Side mod Ø., 0.35-0.50 m høj. Ved Siden af den ligger et større Sprængstykke. Mod Ø. ses, omvæltede og til Dels jorddækkede, 3 store Randsten; den største er 1.75 m lang, 1-1.10 m br. Mod N. og SV. ses 2-3 Randsten. Om Højens Fod, særlig mod Ø. flere Huller efter borttagne Randsten. Mindesmærket har opr. været en Runddysse. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1932 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal besigtigelse
Museet på Koldinghus
Besigtigelse af forstyrret dobbelt-langdysse (sb. 30-30A) samt forstyrrede runddysser (sb. 31-32). Besigtigelsen blev foretaget på vegne af MKH. Dobbelt-langdyssen (sb. 30-30A): N-S orienteret, 56 m. lang og samlet bredde ca. 22 m. Runddysse (sb. 31): Ca. 11 m. øst for sb. 30-30A, en svag forhøjning i terrænet, diam. ca. 7m. Et stykke længere væk fra ovennævnte høje lå sb. 32. Det gjaldt for alle lokaliteter, at flere større sten fra såvel randstenskæde som kammerkonstruktion var blevet væltet/fjernet.

1941 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 102/43; 834/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besigtigelsesrapport for sb. 30-30A, 31 og 32 indsendt til N01 med anmodning om hjælp til restaurering af disse lokaliteter.

1943 Museal restaurering
Journal nr.: 102/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaurering af tvillingedysse (sb. 30-30A) samt runddysser (sb. 31-32). Ca. 100 m. nord for den nordlige ende af sb. 30-30A lå en lidt større rundhøj (sb. 32), 25 m. i diam., kranset af 20 randsten. Af kamret fandtes de to sidesten, medens endestenene manglede. Formentlig var det dækstenen som lå afvæltet øst for graven. Ved oprensning af graven fandtes en 14 cm. lang og 6 cm. bred sleben flintøkse samt en pilespids af rødlig flint 3,5x2 cm. De fundne genstande blev indlemmet på MKH. Billed- og fotodukumentation vedlagt sagen.

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse. Jordhøjen 9-10 m i diameter, 0,4-0,6 m høj, udflydende. Lidt sydøst for højens midte rester af et kammer, med 2 større og 1 mindre sten, alle forskudt, og sænkning efter gravning. Der ses 17-18 gennemgående mindre væltede randsten. Bevokset med buske, i skov.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 0,6 x 10,0 m. Foto: E.B. Som beskrevet. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)