Fovslet Skov
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170708-11

Fredningsnr.
350918

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Gård, Historisk Tid (dateret 1067 - 1935 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted. Voldstedet består af to små runde banker, begge med en diameter af ca. 10 m, den nordlige ca. 2 m høj, den sydlige ca. 3 m høj. Mellem de to banker er der spor af en ca. 4 m bred grav. Vest for de to banker slutter der sig til an- lægget et større plateau, ca. 70 x 30 m, orienteret øst-vest. Dette plateau afgrænses af lave sænkninger, der tildels er kunstige. Langs plateau'ets kant mod de to små banker er der spor af en lav kronvold, på hvis vestside der har ligget en tør grav. De to små banker henligger i græs. Plateau'et er beplantet med egetræer. Fredningen omfatter alle tre banker og sænkninger mellem disse. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald.
Undersøgelsehistorie  (6)
1935 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 10A-11] Tomter af gamle Gaarde.

1951 Museal udgravning
Nationalmuseet
Udgravningsberetning, d. 8-22/6 1951 [kopi fundet i MKH's arkiv.], af V La Cour. Anlægget udgjordes af af to små banker adskilt af en grav og tilstødende fandtes et større, højereliggende plateau. Bemærkelsesværdigt var borgbankernes ringe udstrækning (jvf. teksten for en nærmere beskrivelse heraf). Mellem de to borgbanker lå en ca. 4 m. bred grav. Bebyggelsesspor fandtes kun på den sydlige banke. Disse udgjordes af fundamentssten samt brokker af brændt ler (ikke munkesten). Ingen spor af en bro, hverken mellem de to banker eller mellem nordbanken og det tilstødende plateau. Trækulsrester vidner om at den bindingsværksbygning, som har ligget på sydbanken, er gået til i en brand. På plateauet fandtes spor af en kronvold samt en tør grav mod vest. [Jvf. udgravningsberetningen for yderligere informationer.].

1956 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af to små runde banker, begge med en diameter af ca. 10 m, den nordlige ca. 2 m høj, den sydlige ca. 3 m høj. Mellem de to banker er der spor af en ca. 4 m bred grav. Vest for de to banker slutter der sig til anlægget et større plateau, ca. 70 x 30 m, orienteret øst-vest. Dette plateau afgrænses af lave sænkninger, der tildels er kunstige. Langs plateau'ets kant mod de to små banker er der spor af en lav kronvold, på hvis vestside der har ligget en tør grav. De to små banker henligger i græs. Plateau'et er beplantet med egetræer. Fredningen omfatter alle tre banker og sænkninger mellem disse. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted. Som beskrevet. Dog er hovedplateauets NV- og SØ-hjørne blevet lettere beskadiget ved traktorkørsel. Foto: E.B.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)