Fovslet skov afd.157 Stenderup
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170708-4

Fredningsnr.
35096

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,9-1,0 x 13-14 m. Lidt af foden mod S bortgravet. Lidt udflydende. Bevokset med løvtræer, i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1935 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1 m x 14 m. 1,50 m af Foden mod SØ. bortgravet. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,9-1,0 x 13-14 m. Lidt af foden mod syd bortgravet. Lidt udflydende. Bevokset med løvtræer, i skov.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,0 x 14,0 m. Som beskrevet. Foto: E.B. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Er dog meget bevokset med krat og mindre løvtræer - som burde fældes - plejebehov 2.

Litteraturhenvisninger  (0)