Fovslet skov afd.160 Stenderup

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170708-6

Fredningsnr.
35098

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 0,4-0,5 x 9-10 m. Udflydende. Bevokset med løvtræer, i skov. NMI: Medtages i fredningen efter sin beliggenhed.
Undersøgelsehistorie

1935 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 0.95 m x 11.50 m. Østsiden beskaaret af Vej. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,4-0,5 x 9-10 M. Udflydende. Bevokset med løvtræer, i skov. (Medtages i fredningen efter sin beliggenhed).

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 0,5 x 10,0 m. Foto: E.B. Som beskrevet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Er bevokset med træer og ikke synlig fra nærliggende vej - plejebehov 2.