Drendrup Skov afd. 192
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170708-31

Fredningsnr.
350913

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Ved besigtigelse af lokaliteten (en gravhøj fra bronzealderen?) fandtes denne 1x16 m. i omfang. På toppen sås enkelte sten af håndstenstype. Højens overflade jævnt rundet og stort set ubeskadiget.

Fredningstekst
Høj, ca. 1 x 16 m. På toppen ses enkelte sten af stor håndstenstype. Højens overflade jævnt rundet og stort set ubeskadiget. Bevokset med urter og bø- getræer.
Undersøgelsehistorie  (10)
1963 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 684/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af sløjfet bronzealdergravhøj i Drenderup skov anmeldt til N01: Højen var ca. 1 m. høj, 12 m. i diam. og 34 m. i omkreds. I en dybde af 5-10 cm. fandtes højen dækket af små og større sten.

1964 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F. 202/64
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1964 Museal besigtigelse
Journal nr.: 684/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved besigtigelse af lokaliteten (en gravhøj) fandtes denne 1x16 m. i omfang. På toppen sås enkelte sten af håndstenstype. Højens overflade jævnt rundet og stort set ubeskadiget. Bevokset med urter og bøgetræer. I løvskov (statsskov). Fredningsværdig. Højen lå på afd. 192 Drenderup skov, Stenderup distrikt.

1964 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 1 x 16 m. På toppen ses enkelte mindre sten. Højens overflade jævnt rundet og stort set ubeskadiget. Bevokset med urter og bøgetræer. I løvskov. J. F. 202/64 og fredningen.

1964 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 684/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fundanmeldelse indsendt til N01: Ved besigtigelse af lokaliteten (en gravhøj) fandtes denne 1x16 m. i omfang. På toppen sås enkelte sten af håndstenstype. Højens overflade jævnt rundet og stort set ubeskadiget. Bevokset med urter og bøgetræer. I løvskov (statsskov). Fredningsværdig. Højen lå på afd. 192 Drenderup skov, Stenderup distrikt.

1964 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 684/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ifg. kopi af avisudklip i "Jysk Aktuelt (S) Fredericia-Kolding": Bronzealderhøj i Drenderup skov fundet af skovløber E. Sengenbjerg. Ved at grave i jorden fandtes store sten - både i højens midte og i en krans om stedet. Amatørarkæolog Å. Jessen blev underrettet om fundet.

1964 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 684/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Korrespondance ml. N01 og anmelder hvorunder lokaliteten afmærkedes på målebordsblad.

1964 Sløjfet ved land- og skovbrug
Journal nr.: 684/64
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ifg. kopi af avisudklip i "Jysk Aktuelt (S) Fredericia-Kolding" d. 19/2-1964: Bronzealderhøj i Drenderup skov fundet af skovløber E. Sengenbjerg. Ved at grave i jorden fandtes store sten - både i højens midte og i en krans om stedet. Amatørarkæolog Å. Jessen blev underrettet om fundet.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Foto: E.B. Som beskrevet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev ikke fundet da skoven er tæt og ufremkommelig på dette sted.

Litteraturhenvisninger  (0)