Drendrup Skov afd. 192

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170708-31

Fredningsnr.
350913

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Ved besigtigelse af lokaliteten (en gravhøj fra bronzealderen?) fandtes denne 1x16 m. i omfang. På toppen sås enkelte sten af håndstenstype. Højens overflade jævnt rundet og stort set ubeskadiget.
Fredningstekst

Høj, ca. 1 x 16 m. På toppen ses enkelte sten af stor håndstenstype. Højens overflade jævnt rundet og stort set ubeskadiget. Bevokset med urter og bø- getræer.
Undersøgelsehistorie

1963 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af sløjfet bronzealdergravhøj i Drenderup skov anmeldt til N01: Højen var ca. 1 m. høj, 12 m. i diam. og 34 m. i omkreds. I en dybde af 5-10 cm. fandtes højen dækket af små og større sten.

1964 Diverse sagsbehandling
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1964 Sløjfet ved land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ifg. kopi af avisudklip i "Jysk Aktuelt (S) Fredericia-Kolding" d. 19/2-1964: Bronzealderhøj i Drenderup skov fundet af skovløber E. Sengenbjerg. Ved at grave i jorden fandtes store sten - både i højens midte og i en krans om stedet. Amatørarkæolog Å. Jessen blev underrettet om fundet.

1964 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Korrespondance ml. N01 og anmelder hvorunder lokaliteten afmærkedes på målebordsblad.

1964 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ifg. kopi af avisudklip i "Jysk Aktuelt (S) Fredericia-Kolding": Bronzealderhøj i Drenderup skov fundet af skovløber E. Sengenbjerg. Ved at grave i jorden fandtes store sten - både i højens midte og i en krans om stedet. Amatørarkæolog Å. Jessen blev underrettet om fundet.

1964 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fundanmeldelse indsendt til N01: Ved besigtigelse af lokaliteten (en gravhøj) fandtes denne 1x16 m. i omfang. På toppen sås enkelte sten af håndstenstype. Højens overflade jævnt rundet og stort set ubeskadiget. Bevokset med urter og bøgetræer. I løvskov (statsskov). Fredningsværdig. Højen lå på afd. 192 Drenderup skov, Stenderup distrikt.

1964 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 1 x 16 m. På toppen ses enkelte mindre sten. Højens overflade jævnt rundet og stort set ubeskadiget. Bevokset med urter og bøgetræer. I løvskov. J. F. 202/64 og fredningen.

1964 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved besigtigelse af lokaliteten (en gravhøj) fandtes denne 1x16 m. i omfang. På toppen sås enkelte sten af håndstenstype. Højens overflade jævnt rundet og stort set ubeskadiget. Bevokset med urter og bøgetræer. I løvskov (statsskov). Fredningsværdig. Højen lå på afd. 192 Drenderup skov, Stenderup distrikt.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Foto: E.B. Som beskrevet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev ikke fundet da skoven er tæt og ufremkommelig på dette sted.