Vagthøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-23

Fredningsnr.
280711

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/9 1899, gdr. Martinus Andersen. Høj, 3,2 x 30 m. I top stor nedgravning, ca. 5 x 5 m stor, og fortsættende lidt ned ad østre side; iøvrigt lidt ujævne sider, men alt tilgroet. Bevokset med lyng og mod V med høje graner.
Undersøgelsehistorie  (6)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. "Vagthøj". 3.1 x 22 M. (10' x 70'). I Midten en gammel Nedgr., 6 M. i Tværm., 1,´.2 M. dyb med Udgang til højfod i Øst, der er overpløjet. I Siden nogle Huller. Ved Foden Sten optagne. Lynggr. i Hede paa "pasbjerg". Fredlyst 1899. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,2 x 30 m. I top stor nedgravning ca 5 x 5 m stor og fortsættende lidt ned ad østre side. Iøvrig lidt ujævne sider, men alt tilgroet. Bevokset med lyng og mod vest med høje graner. FM 22/9 1899

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I top findes en 5 x 5 m stor nedgravning med udløb mod øst, ca. 1 m dyb, tilgroet. Bevokset med græs, egetræer, en enkelt gran og lidt løvkrat, i ager. På s-foden en jorddynge og en lille dynge marksten. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
1,5 x 21 fuldt bevokset

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)