Ure
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-16

Fredningsnr.
28074

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 20 m. En del af N-siden bortgravet; affladet top med rende ned ad S-siden; alt dog tilgroet. bevokset med skelhegn (Ø-V), store graner, over højen og iøvrigt med græs og lyng. Matr.nr. 24h: Høj i skel til matr.nr. 7b, Ure.
Undersøgelsehistorie  (6)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.2 x 16 M. Nær Toppen 1, i Højsiden 6 Kuler. Bundgraven maaske urørt. Lynggr. i Ager. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 20 m. En del af nordsiden bortgravet. Affladet top med rende nedad sydsiden. Alt dog tilgroet. Bevokset med skelhegn (Ø-V), store graner, over højen og iøvrig med græs og lyng.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; del af N-side bortgravet; sænkning i top, op til 0,6 m. nedgravning med rende ud i S-siden; alt tilgroet; bevokset med græs, lidt lyng, løvkrat, for enden af læhegn ud mod vej. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
4 egetræer i kant af plyndringshul og et par høje buske på NV siden.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)