Brandharildgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-173

Fredningsnr.
27072

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 30 m. Indgravning fra S-fod til top, formentlig udgravning. Indgrav- ning i NØ, gammel kartoffelkule, alt dog tilgroet. Lynggroet med fyr i hede.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.6 x 22 M. Syd for Toppen en stor Nedgravning til Bunden. Rester gennemgravet af Kuler. Fundet Potteskaar. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1990: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 30 m. Indgravning fra sydfod til top, formentlig udgravning. Indgravning i NØ, gammel kartoffelkule, alt dog tilgroet. Lynggroet med fyr i hede.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; større indgravning fra sydfod til top, ca. 10 x 5 m. orienteret i N-S, tilgroet; indgravning fra NØ-fod ca. 2 x 5 m. i NØ/SV-lig retning med rævegrav, tilgroet; 2 huller, ca. 1,5 x 1,5 m., 1 m. dybe, i nordfod, tilgroet; ujævn overflade o.a. beliggende i omrodet terræn, antagelig gl. grusgrave; bevokset med revling, lidt græs, 2 rønnebærbuske og gl. fyrretræer; ikke adgang for motorkøretøjer. Bevoksning: 1990: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)