Bavnehøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170809-4

Fredningsnr.
29101

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
"Bavnehøj", 12 x 16 m, 2 m høj. S- og N-siden stejlt afgravet; også Ø-siden afgravet. Geod.Inst.s sten i top. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, "Bavnehøj". 2.0 x 16 M. Fuld af tilgroede Huller og afgravet mod Øst. Om Fund vides intet. Græsgroet i Ager.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bavnehøj", 16 x 12 m, 2 m høj. S- og N-siden stejlt afgravet. Også Ø-Siden afgravet. G.I.s sten i top. Græs i ager.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Bavnehøj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Randbeskadigelser, ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Græs, træer.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Enkelte løvtræer/buske - særligt mod syd. Iøvrigt græs samt brændenælder langs foden. Dyregrave i toppen et par steder. Beliggende på boldbane, ager mod nord.

Litteraturhenvisninger  (0)