Finshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080505-1

Fredningsnr.
33154

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Den sydlige halvdel af en høj, "Findshøj", 3,45 m (11'), 18,80 m (60') i tværmål i retning Ø-V, 10,05 m (32') i retning N-S; Afmærkn.: Geodætisk Instituts sten. Den sydlige halvdel af en høj, "Findshøj",3,45 m (11') høj, 18,80 m (60') i tværmål i retning Ø-V, 10,05 m (32') i ret- ning N-S; mod øst lidt afgravet. På toppen Geodætisk Insti- tuts sten og et lille ikke nedgravet udsigtstårn af jern. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1891 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 9 Finshøj. Herfra skal være bortført mange Sten (se iøvrigt Fredlysningsdekl. af 1892). Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1892 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den sydlige halvdel af en høj, Findshøj, 11' høj 60' i tværmål i retning nord-syd; mod øst lidt afgravet. Fredlyst 1892. 1953: Græsklædt. På toppen Geodætisk Instituts sten og et lille, ikke nedgravet udsigtstårn i jern.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor høj "Findshøj". Græsklædt med enkelte buske. En markvej afskærer højfoden mod nord, hvor der ligger en stor frugtplantage. Ved den nord-vestlige højfod er der nedgravet en telefonpæl. På højtoppen en GI sten. Højen ligger i skel med ager mod syd, hvor der pløjes til højfod. Det i fredningen nævnte udsigtstårn af jern, fandtes ikke mere. ** Seværdighedsforklaring ** Ligger smukt, højt i terrænet, og er let at komme til. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)