Uhe
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170810-175

Fredningsnr.
30084

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,7 x 15 m. Større sænkning i top. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1902 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.7 x 15 M. I Toppen en stor, tilgrot Nedgravning. Afgravet ved Højfoden navnlig mod Nord og Syd. Bundgraven skønnes urørt. Lynggrot i Ager. Henlagt paa 10 Aar 3/7 02.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 x 15 m. Større sænkning i top. Græsklædt i ager.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Beliggende i dyrket mark. NV/SØ-gående læhegn af fyr tangerer højen i N. I top større sænkning. Kreatursti strækker sig på højfoden fra S over V til N, hvor kreaturer har indgravet hvilegruber. Endvidere ses ujævnheder rundt om på højen af lignende årsager. SV i højfoden rager en granitsten op; mulig rest af randkæde. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 01.28.79-SV, F 01.23.79-SV. Flyfoto S 4009-FTL 139/080.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)