Sindbjerglund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170811-32

Fredningsnr.
30104

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 17 m. Fladt hul i toppen, ca. 4,5 m i diameter, 0,5 m dybt. Flade afgravninger i siderne. Et dige, der løber i NØ-SV retning, tangerer højens NV fod. I skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.6 x 18 M. I Toppen en Nedgravning, 5 M. i Tværmaal, 1.0 M. dyb, tilgroet. Indenfor Højfoden ere Kranssten, ved Midten mange andre Sten optagne. Om Fund vides intet. Bevokset med Skov. Bevoksning: 1996: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forgravet til Ukendelig. Bevoksning: 1996: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Fladt hul i top, ca. 4,5 m i diam., 0,5 dybt. Flade afgravninger af siderne. Alt tilgroet, et dige i NØ-SV retning tangerer NV-fod. Bevokset med gamle grantræer, hindbær og brombærkrat, gammel granplantage. Bevoksning: 1996: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Høj, 1,5 x 17 m. Fladt hul i toppen, ca. 4,5 m i diameter, 0,5 m dybt. Flade afgravninger i siderne. Et dige, der løber i NØ-SV retning, tangerer højens NV fod. I skov. *** Nyberejsningstekst *** Høj. Fladt hul i top, ca. 4,5 m i diam., 0,5 dybt. Flade afgravninger af siderne. Alt tilgroet, et dige i NØ-SV retning tangerer NV-fod. Bevokset med gamle grantræer, hindbær og brombærkrat, gammel granplantage.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med en del løvtræer - især bøg - samt krat. Intet græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)