Skovende

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Sydvestjyske Museer

Kommune
Billund

Sted- og lokalitetsnr.
170812-22

Fredningsnr.
290521

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Skovsende. Tingl.: 16/3 1894, Hedeselskabets bestyrelse. Høj, 2 x 18 m. Midten udgravet ved 4 m br. 1,40 m dybt hul, herfra til fod mod S en 2 m br. og 1 m dyb grøft. En fladere grøft ned over østsiden. Alt nu eftergroet. Lynggroet med fyr i Skovsende plantage.
Undersøgelsehistorie

1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. 2.0 x 18 M. Ved Toppen et stort Krater med Udgange mod NØ. og SØ. Udgravet til Bunden. Om fund vides intet. Beliggende i Skovende Plantage. Fredlyst af Hedeselskabet. Thingl. 16/3 1894. Bevoksning: 1981: Lyng

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 18 m. udgravet ved 4 m bredt 1,40 m dybt hul herfra til fod mod syd en 2 m bred og 1 m dyb grøft, en fladere grøft nedad østsiden, alt nu eftergroet, lynggroet med fyr i Skovende plantage. Fredl. ved dekl. Thingl. 16/3 1894. F.M. 1894

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,0 x 17,0 x 17,0 m. Hele den centrale del udgravet omtrent til bund, rende fra højfod til udgravning mod SSØ; alt gamle skader, tilgroet. Højen beliggende i rydning i plantage. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 2905:22 en smuk helhed med tæt lyngdække i lysning i ellers ret ensformig plantage. Bevoksning: 1981: Lyng

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer