Skovende
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Billund

Sted- og lokalitetsnr.
170812-24

Fredningsnr.
290523

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Skovsende. Tingl.: 16/3 1894, Hedeselskabets bestyrelse. Høj, 1,70 x 28 m. Overfladen ujævn med tilgroede plantefurer og rævegrave. Lynggroet med fyr i Skovsende plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1894 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.7 x 28 M. Pløjede Plantningsrender over Højen. Plateau optagne. Lynggrot. I Skovende Plantage. Fredlyst af Hedeselskabet 16/3 1894. Bevoksning: 1981: Lyng og Nålekrat/-træer

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,70 x 28 m, overfladen ujævn med tilgroede plantefurer og rævegrave, lynggroet med fyr i Skovende plantage. Fredl. ved dekl. thingl. 16/3 1894. F.M. 1894

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,7 x 26,0 x 26,0 m. Ujævn overflade, skyldes dels rævegrave, dels plantefurer trukket over højen i retning SØ/NV; alt tilgroet. Beplantningen mod SØ går helt op til og sine steder op over højfoden. En del selvsåede graner bør fjernes. Skovfogeden har lovet at frilægge højen og fjerne bevoksningen på den. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1981: Lyng og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)