Omme Kirkeby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Billund

Sted- og lokalitetsnr.
170812-48

Fredningsnr.
290617

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,25 x 20 m. Fra foden mod SV en 3,50 m bred indgravning i højsiden indtil 6 m ind følgende markoverfladen. Lavere sænkning nu tilgroet i top. Græsklædt med plantning af graner langs foden.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. 2.4 x 122 M. I Toppen et stort Krater, hvoraf mange Sten skulle være optagne. Her Haveanlæg med Gang til Højfod i NØ. Resten af Højen beskadiget ved Afgravning og Kartoffekuler; beplantet med Rødgran. En lang Bronzenaal er funden i den udkastede Fyld. Om ældre Fund vides intet.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,25 x 20 m, fra foden mod SV en 3,50 m bred indgravning i højfoden indtil 6 m ind følgende markoverfladen, lavere sænkning nu tilgroet i top., græsklædt m. plantning af graner langs foden. J.nr. 639/52

1952 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 639/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)