Thorhøj
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Odense

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080507-1

Fredningsnr.
341510

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 400 - 101 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/6 1888 (skænket tik fr.: Christen Hansen). Afmærkn.: MS (1892, kapt. Madsen). En anselig gravhøj, "Torshøj", 38-30 m i tværmål, højde 5,65 m, i 1953 målt til 5,50-6,0 m. I toppen en hulning, siderne noget afgravede. Meget anseligt og smukt beliggende mindesmærke.
Undersøgelsehistorie  (10)
1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1890 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sagn : Afskrift af præsteberetning fra 1704 trykt i Nationaltidende (udateret udklip). En husmand skal kort efter (23 oktober 1704) have passeret højen, som i det samme stod på 4 piller, derefter så han 7 folk danse om højen, og disse fulgte ham til byen Thoruppe for derefter at forsvinde.

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Matrnr. 5 a ligger Thorhøj (se Fredlysningsdekl. af 1888). Med Hensyn til Navnet bemærkes, at hos Befolkningen høres ved Siden af Thorhøj ogsaa Thorehøj. Med Hensyn til Sagn jf. "Almeenn Saml. "34 B S.7. Der fortælles endnu paa Stedet, at den, som graver i Højen, gaar det ilde, og det skal være godtgjort ved Erfaring. Om Karens og Jeppes Bryllup paa Thorhøj se Beretning om Klinte Sogn. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Stranden er "karens Høj", en stor Grusbunke i den østlige og højeste Del af et langt Højdedrag, der kaldes "Longi". Her bor "Karen", som med fire sorte Heste for sin Vogn hver Fuldmaanenat i gamle Dage for gennem en Gaard i Nørreby, hvor de derefter ikke kunne have nogen Lænkehund (den døde hver Gang; nu er Gaarden flyttet). Paa Thorhøj i Skamby mødes hun med Jeppe fra "Grindløsehøj", og der holde de hvert 100de Aar deres Bryllup. ("Grindlødshøj" er rimeligvis en forvanskning; der er intet, som i Grindløse kaldes eller med Rimelighed kan kaldes saaledes, maaske er det "Grindløsebjærge" eller "Jeppeshøj" i Skamby Sogn). Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En anselig gravhøj, Torshøj, 38-30 m i tværmål, højde 18', i 1953 målt til 5,50-6,0 m. I toppen en hulning, siderne noget afgravede. Fredlyst 1888. Meget anseligt og smukt beliggende mindesmærke.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor kuplet høj "Thorshøj", med stejle sider. Fredningssten på den sydlige højtop. Højtoppen er affladet, med en gammel nedgravning 1,0 m dyb, diam. ca. 4,0 m i krateret er der opvækst af brombær. Rundt om højens fod et bælte af tjørnekrat der fungerer godt til at holde en passende pløjeafstand. En gammel afgravning se på højsiden i mod øst. Højen ligger 35 m fra landevejen i ager. ** Seværdighedsforklaring ** Stor smuk høj, tæt ved vej. God udsigt. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Museal besigtigelse
Journal nr.: OBM4308
Museum Odense
Efter indberetning fra amatørarkæolog foretoges besigtigelse af fredet høj, ved hvis nordvestlige fod kunne iagttages en oppløjet brandpletgrav med lerkarskår og brændte ben. Brandgraven dateres til midten af førromersk jernalder.

Litteraturhenvisninger  (0)