Skamby
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Odense

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080507-4

Fredningsnr.
34159

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14/8-1888 (skænket til fr.: Kommunen) Afmærkn.: MS (1890). En fritstående gangbygning (jættestue). Kammeret er bygget af 9 sidesten og er 3,10 m langt, 1,75 m bredt, med 2 dæksten. Gangen, der vender mod sydøst, er 3,45 m lang; den har 3 sidestene til den ene, 2 til den anden side, men mangler dæksten. Udgravet af G. Rosenberg. Velbevaret, smukt mindes- mærke.
Undersøgelsehistorie  (10)
1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Matrnr. 2 a staar en Gangbygning (se Fredlysningsdekl. af 1888). Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1892 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1931 Museal restaurering
Journal nr.: 266/31
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1931 Museal udgravning
Journal nr.: 266/31
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille jordhøj med kammer og gang mod øst. Udenfor gangen fandtes udrømningslag fra ældre jættestuetid. Både i kammer og gang fandtes skeletdele og oldsager, heriblandt en enkeltgravs-stridsøkse.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En fritstående gangbygning (jættestue). Kammeret er bygget af 9 sidestene, er 9'10" langt, 5'6" bredt, med 2 dæksten. Gangen der vender mod sydøst, er 11' lang; den har 3 sidestene til den ene, 2 til den anden side, men mangler dæksten. Fredlyst af kommunen 1888. Udgravet af G. Rosenberg. 1953: Tilstand som ovenfor. Velbevaret smukt mindesmærke.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue, omgivet af lav høj. Kammer 3,3x1,9 m., orienteret NNØ-SSV, bestående af 9 bæresten, 3 mod N, 2 mod Ø, 2 mod S og 2 mod V. Kammeret er nærmest pæreformet, og overdækket af 2 store kæksten, hvor der på den vestlige ses 15-20 skåltegn, på den syd-østlige del af overfladen. Et gangparti udgår fra kammeret imod SSØ, og består af 5 bæresten, 3 mod vest og 2 mod øst. Gangen er 0,5-0,7 m bred og er delvis tilgroet med krat. Mod nord, for tæt pløjning, indtil ca. 0,9 m fra kammeret. Tørmurenes tilstand: Bæresten 3-4 tørmur bev. indtil 0,4 m over bund. 4-5 tørmuren udskredet, jordudskridning i kammer. 5-6 intakt tørmur. 7-8 0,3 m tørmur bev. i bunden, 0,4 m mangler foroven, jordudskridning i kammer. 8-9 jordudskridning. 0,2 m tørmur mangler nederst. 9-10 nederste 0,3 m tørmur mangler, jordudskridning i kammeret. 10-11 Nederste 0,3 m tørmur, bevaret, øvre del stoppet med brokker. Jordudskridning. 11-12 Tørmur mangler, jordudskridning i kammer. En mindre restaurering bør foretages af Fredningsstyrlsen, samt oprensning af kammer. . Mål: 1,2x6x6 m. ** Seværdighedsforklaring ** Et særdeles velbevaret jættestuekammer, beliggende tæt ved bebyggelse, med forholdsvis let adgang, langs med et dige. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Skamby; stenalder; A34844 & A34851-60.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)