Skamby

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080507-4

Fredningsnr.
34159

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 14/8-1888 (skænket til fr.: Kommunen) Afmærkn.: MS (1890). En fritstående gangbygning (jættestue). Kammeret er bygget af 9 sidesten og er 3,10 m langt, 1,75 m bredt, med 2 dæksten. Gangen, der vender mod sydøst, er 3,45 m lang; den har 3 sidestene til den ene, 2 til den anden side, men mangler dæksten. Udgravet af G. Rosenberg. Velbevaret, smukt mindes- mærke.
Undersøgelsehistorie

1888 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Matrnr. 2 a staar en Gangbygning (se Fredlysningsdekl. af 1888). Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1892 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1931 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille jordhøj med kammer og gang mod øst. Udenfor gangen fandtes udrømningslag fra ældre jættestuetid. Både i kammer og gang fandtes skeletdele og oldsager, heriblandt en enkeltgravs-stridsøkse.

1931 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En fritstående gangbygning (jættestue). Kammeret er bygget af 9 sidestene, er 9'10" langt, 5'6" bredt, med 2 dæksten. Gangen der vender mod sydøst, er 11' lang; den har 3 sidestene til den ene, 2 til den anden side, men mangler dæksten. Fredlyst af kommunen 1888. Udgravet af G. Rosenberg. 1953: Tilstand som ovenfor. Velbevaret smukt mindesmærke.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue, omgivet af lav høj. Kammer 3,3x1,9 m., orienteret NNØ-SSV, bestående af 9 bæresten, 3 mod N, 2 mod Ø, 2 mod S og 2 mod V. Kammeret er nærmest pæreformet, og overdækket af 2 store kæksten, hvor der på den vestlige ses 15-20 skåltegn, på den syd-østlige del af overfladen. Et gangparti udgår fra kammeret imod SSØ, og består af 5 bæresten, 3 mod vest og 2 mod øst. Gangen er 0,5-0,7 m bred og er delvis tilgroet med krat. Mod nord, for tæt pløjning, indtil ca. 0,9 m fra kammeret. Tørmurenes tilstand: Bæresten 3-4 tørmur bev. indtil 0,4 m over bund. 4-5 tørmuren udskredet, jordudskridning i kammer. 5-6 intakt tørmur. 7-8 0,3 m tørmur bev. i bunden, 0,4 m mangler foroven, jordudskridning i kammer. 8-9 jordudskridning. 0,2 m tørmur mangler nederst. 9-10 nederste 0,3 m tørmur mangler, jordudskridning i kammeret. 10-11 Nederste 0,3 m tørmur, bevaret, øvre del stoppet med brokker. Jordudskridning. 11-12 Tørmur mangler, jordudskridning i kammer. En mindre restaurering bør foretages af Fredningsstyrlsen, samt oprensning af kammer. . Mål: 1,2x6x6 m. ** Seværdighedsforklaring ** Et særdeles velbevaret jættestuekammer, beliggende tæt ved bebyggelse, med forholdsvis let adgang, langs med et dige. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Skamby; stenalder; A34844 & A34851-60.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Fortidsminde set fra syd
Foto, oversigt
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, oversigt
Foto, oversigt
Foto, oversigt