Skamby
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Odense

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080610-85

Fredningsnr.
341512

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/8 1890 (Knud Andersen), skænket. Afmærkn.: MS (1890). Et anseligt fritstående gravkammer, dysse. På dækstenens overside 7 skålformede fordybninger. 1953: Tilstanden svarer til deklarationens.
Undersøgelsehistorie  (9)
1890 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Matrnr. 1a er en Dysse (se Fredlysningsdekl. af 1890). Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1892 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et anseligt, fritstående gravkammer, dysse. På dækstenens overside 7 skålformede fordybninger. Fredlyst 1890. 1953: Tilstanden svarer til deklarationens.

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritstående dyssekammer kun omgivet af en jordstrimmel, som er græsklædt, foran kammerets åbning står et par hyldebuske. Rektangulært gravkammer, orienteret ØSØ-VNV 1,5 m bredt i vest og 1,2 m i øst, hvor der er åbent. De øvrige sider er sat af 3 store bæresten, hvor den vestlige støtter skråt hvilende på de øvrige to. Kammerets længde er ca. 2,5 m og frihøjden under dækstenen er indtil 1,0 m. Udvendig måler stenkammeret ca. 3,5 x 3,5 m. Stenkammeret er dækket af en svær dæksten der lukker for hele kammeret. På dækstenen ses mindst 18 skåltegn. For tæt pløjning til bærestenene. Dette er påtalt over for ejeren, som velvilligt indvilgede i at holde sig mindst 2 m fra. Et dige kun 5 m fra kammeret mod SV. I kammeret er der en del forstyrrelser i gulvet fra dyregange, samt lidt kvas og mindre sten. Ca. 50 m nord for dyssen observeredes i pløjejorden nogle brandpletter, med ildskørnede sten og flintafslag. . . Mål: 0,3x5x4 m. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)