Engelsholm Sønderskov
National seværdighed National seværdighed
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170907-107

Fredningsnr.
310924

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Troldborg ring er en ringborg fra ældre jernalder, som er placeret særdeles strategisk på et højt punkt over Vejle Ådal ved Ravning. Den er opført med en høj vold og en voldgrav og lægger ud til kanten af de stejle skråninger på et sted, hvor terrænet falder så stejlt, at det hedder "Fandens dal". Borgen stammer formodentlig fra et tidspunkt i ældre jernalder, hvor Jylland var opdelt i en række stammer, som bekrigede hinanden. Der er mange tegn på fjendtligheder fra denne periode, bl.a. flere tilsvarende forsvarsanlæg, offerfund og lignende.
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ladegård = Søgård Voldstedet "Troldborg ring" Voldstedet er næsten cirkelrundt, ca. 50 m bredt. Det består af en ringvold, der mod nordvest har en foranliggende grav. Volden er 4-8 m bred og 0,50-1,50 m høj, højest og bredest mod nordvest, smallest og lavest mod syd-øst. Graven, der er 0,50 m dyb og 2-3 m bred, er placeret langs voldens udvendige side mod nordvest, hvor terrænet udenfor er i niveau mod voldstedet, til de andre sider falder volden af med terrænets stejle fald. Voldstedet ligger i "Engelsholm Sønderskov" og er bevokset med træer. Ovennævnte mindesmærke må således ikke fjernes, eller beskadiges ved gravning, pløjning, bortførsel af jord, tilførsel af affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny træbeplantning må kun ske ved gravning, ikke ved pløjning.
Undersøgelsehistorie  (6)
1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 945/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ringvold, ca. 50 m i diam.

1967 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2009 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2009-7.20.03-0007
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)