Engelsholm Sønderskov

National seværdighed National seværdighed
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170907-107

Fredningsnr.
310924

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Ladegård = Søgård Voldstedet "Troldborg ring" Voldstedet er næsten cirkelrundt, ca. 50 m bredt. Det består af en ringvold, der mod nordvest har en foranliggende grav. Volden er 4-8 m bred og 0,50-1,50 m høj, højest og bredest mod nordvest, smallest og lavest mod syd-øst. Graven, der er 0,50 m dyb og 2-3 m bred, er placeret langs voldens udvendige side mod nordvest, hvor terrænet udenfor er i niveau mod voldstedet, til de andre sider falder volden af med terrænets stejle fald. Voldstedet ligger i "Engelsholm Sønderskov" og er bevokset med træer. Ovennævnte mindesmærke må således ikke fjernes, eller beskadiges ved gravning, pløjning, bortførsel af jord, tilførsel af affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny træbeplantning må kun ske ved gravning, ikke ved pløjning.
Undersøgelsehistorie

1957 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ringvold, ca. 50 m i diam.

1967 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2009 Fortidsminde af national betydning
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Borgens ydre set fra NV
Borgens indre set fra N
Borgens indre set fra S
Borgens ydre set fra SV
Borgens indre set fra Ø
Borgens indre set fra V
Foto, detalje
Foto, detalje
Foto, detalje