Bølling
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180101-1

Fredningsnr.
270341

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 12 m. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 12 F. höi. Större Huller ved Foden, men ellers vel bevaret.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 12 m. Græsklædt i ager.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. Fredet

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Foto: E.W., SH 01.33.79., F 02.02.79., set fra syd. Flyfoto: S 4077 - F 124/120. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, affladning af top. Bevoksning: Græs, træer. Høj, som måler 12 x 12 x 2,4 m. Regelmæssig form, bortset fra en del større ujævnheder samt indgravninger i top og sider, specielt en stor indgravning i sydsiden. Endvidere et stort, aflangt hul (2,5 m bredt, 0,75 m dybt) i toppen. Græsklædt med enkelte træer (røn). Beliggende i dyrket ager ved læhegn.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)