Nygård

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180101-20

Fredningsnr.
270346

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2 x 9 m. Græsbevokset. Afskåret ved vejen, og ujævn overflade.
Undersøgelsehistorie

1883 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 10 F.h.; afskaaren ved Veien og forstyrret i Overfladen.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 9 m. Græsbevokset, afskåret ved vejen og ujævn overflade.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Foto: E.W., SH 02.01.79., F 02.07.79., set fra nord. Flyfoto: S 4077 - F 124/119. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, randbeskadigelse. Bevoksning: Græs, træer. Høj, som måler 8 x 9 x 2,2 m. Høj, der fremtræder med afgravet del mod vest ved vejen. Overfladen er noget ujævn. Bevokset med græs og enkelte træer. Beliggende ved vej i dyrket agerjord

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

set fra S
set fra Ø
set fra N
set fra V