Gammelgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180102-21

Fredningsnr.
2603152

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/7 1933. Gdr. Niels Nielsen og hustru, Gammelgård. Høj, 3 x 16 m. Græsbevokset.
Undersøgelsehistorie  (7)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 7 F.h., omtrent en trediedel slöifet og en stor Udgravning i Midten. Bevoksning: 1979: Græs

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1933 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 16 m. Græsbevokset. Bevoksning: 1979: Græs

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 16 x 16 x 2,8 m. Foto: E.W.: SH 04.28.79., F 04.06.79., set fra øst. Flyfoto: S 4077 - F 122/26. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Regelmæssig form bortset fra nogle mindre ujævnheder, der er eftergroet. Ellers ingen synlige skader. Velbevaret, smuk kuplet høj. Græsklædt. Beliggende i dyrket agerjord. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)