Dejbjerg Hede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180102-79

Fredningsnr.
2603140

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/3 1955 27/6 1960 Langhøj, 1 x 12 x 20 m (Ø-V). I toppen et ca. 4 m stort, tilgroet hul dybest i østdelen og her ca. 0,8 m dybt. Flade tilgroede afgravninger mod NV, NØ og SØ samt mod syd. Mod syd i højens østlige del ses 4 randsten, mod NV ses 1 rand- sten og mod NØ ses 1 randsten. Bevokset med lyng i hede. NM.I.: Langhøj, 0,5 x 11 x 6 m, noget uregelmæssig, enkelte randsten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 35 F.l., 18 F.b., en uregelmæssig Höining af Sten og Jord, c. 3 F.h, stærkt forstyrret; kun enkelte Randsten paa 3 Fods Störrelse er endnu bevarede. Retning: Nordöst-Sydvest. Bevoksning: 1979: Lyng

1933 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F.M. 4/7 33 [[?]]. Bevoksning: 1979: Lyng

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Langhøj" 0,5 x 11 x 6 m, noget uregelmæssig, enkelte randsten. FM 4/7 1933 [[usikker]] [[Ny beskr. J. 780/57 = 1021/60]].

1960 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1021/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, som måler 11 x 19 x 1,1 m (øst-vest). Foto: E.W., 04.18.79., 03.32.79., set fra øst. Flyfoto: ingen. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser. I toppen et ca. 2,5 x 2 m, 1 m dybt hul. En del ujævnheder samt indgravninger i siderne, især større, flad afgravning i nordvest- og sydøstsiden. Lyngklædt. Beliggende på hede. NB: Denne langhøj er ikke afsat på 4 cm-kort !! Bevoksning: 1979: Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)