Dejbjerg Plantage
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180102-123

Fredningsnr.
2603181

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dejbjerg plantage, ukendt afd. nr. Høj, 1 x 20 m. I top en større, tilgroet sænkning, ca. 4 x 5 m stor i NV-SØ og indtil ca. 0,6 m dyb. Sydøst- ligt i sænkningen står NØ-SV for hinanden to stenblok- ke, hver ca. 1 m høj og 0,5 m bred og ca. 0,3 m tyk, mellem dem mod sydøst ses et stykke af en større sten, vel sidesten i det kammer, hvoraf de to førstnævnte er endesten. Den nordøstre endesten står nærmest lodret, mens den sydvestre endesten står skråt, idet overdelen er faldet mod sydvest og underdelen skredet mod nordøst. Kammerets oprindelige størrelse anslås til ca. 1,25-1,5 m i længden og til ca. 0,5 m i bredden. Højens overflade ujævn efter flade afgravninger, alt dog tilgroet med lyng. I hede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1956 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1163/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 20 m. I top en større, tilgroet sænkning, ca. 4 x 5 m stor i nv-sø og indtil ca. 0,6 m dyb. Sydøstligt i sænkningen står nø-sv for hinanden to stenblokke, hver ca. 1 m høj og 0,5 m bred og ca. 0,3 m tyk, mellem dem mod sø ses et stykke af en større sten, vel sidesten i det kammer, hvoraf de to førstnævnte er endesten. Den nø endesten står nærmest lodret, mens den sydvestre endesten står skråt, idet overdelen er faldet mod sv og underdelen skredet mod nø. Kamrets oprindelige størrelse anslås til ca. 1,25 - 1,50 m i længden og til ca. 0,50 m i bredden. Højens overflade ujævn efter flade afgravninger, alt dog tilgroet med lyng. I hede. J. 1163/56 om fredningen.

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 20 m. I top en større, tilgroet sænkning, ca. 4 x 5 m stor i nordvest-sydøst og indtil ca. 0,6 m dyb. Sydøstligt i sænkningen står nordøst-sydvest for hinanden to stenblokke, hver ca. 1 m høj og 0,5 m bred og ca. 0,30 m tyk, mellem dem mod sydøst ses et stykke af en større sten, vel sidesten i det kammer, hvoraf de to førstnævnte er endesten. Den nordøstre endesten står nærmest lodret, mens den sydvestre endesten står skråt, idet overdelen er faldet mod sydvest og underdelen skredet mod nordøst. Kamrets oprindelige størrelse anslås til ca. 1,25 - 1,50 m i længden og til ca. 0,50 m i bredden. Højens overflade ujævn efter flade afgravninger, alt dog tilgroet m. lyng. I hede. J. 1163/56 : frd. Bevoksning: 1979: Løvkrat

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 18 x 19 x 1 mm Foto: E.W., SH 04.21.79., F 03.35.79., set fra vest. Flyfoto: ingen. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Krat. Ingen tilføjelser til ældre beskrivelse; dog skal der gøres opmærksom på , at højen nu er bevokset med gyvel (tæt bevoksning). NB: Højen er ikke afsat på 4 cm-kort ! Bevoksning: 1979: Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)