Møgelhøjgård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180103-87

Fredningsnr.
27047

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Den østre del, Faster sogn matr.nr.14e : Høj i skel til matr.nr.2d af Den østre del, Faster sogn. Tingl.: 23/8 1900. Gdr. Jens M. Nielsen og gdr.,sognef. Jens Steensig Jansen. Høj, 2,5 x 15 m, græsklædt i skel.
Undersøgelsehistorie

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, af lignende Størrelse som foregaaende [sb. 86], men fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 15 m, græsklædt i skel.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Bukhøje"; tilgroet sænkning i top, ca. 2,5 x 2,5 m., 0,2-0,3 m. dyb; tilgroede ujævne sider; bevokset med græs og løvkrat; i levende hegn; nyere læhegn (1-2 m. højt) plantet ind til ca. 1,5 m. fra V-lige højfod, mod V i gl. skel; S-fod let kradset i af kreaturer - bør hegnes; marksten, jern- og plastikaffald m.m. på og ved Ø-fod; langs det resterende gl. levende hegn ind til østfod fra øst er stablet store skæmmende granstød - bør fjernes; NØ for højfod er hensat landbrugsredskaber og et plasticbetrukket (hvidt med bildæk) halmballedepot. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

sf N
sf Ø
sf S
sf V
Foto, oversigt