Skaelhøj Bakke

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180105-31

Fredningsnr.
260333

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 4,10 x 26 m; en 8 m bred, 2,60 m dyb, gammel, tilgroet udgravning i midten, sydfoden har været nærpløjet, men er nu ved at gro til igen. Græs- groet i ager.
Undersøgelsehistorie

1883 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 13 F.h., dyb Udgravning i Midten. Bevoksning: 1979: Græs

1883 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb 24-32 "Skadehøj bakker", en ualmindelig fin og velholdt højrække. Høj 26 x 4,1 m st. En 8 m bred, 2,6 m dyb, gammel, tilgroet udgravning i midten. Sydfoden har været nærpløjet, men er nu ved at gro til igen. Græsgroet i ager. tingl. 5/2 1951

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Bevoksning: 1979: Græs

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 24 x 26 x 4 m. Større eftergroede ujævnheder samt stor, gammel, tilgroet udgravning i toppen. Sydfoden er i ældre tid beskadiget ved pløjning, men er nu eftergroet. Toppen er noget affaldet. Græsklædt og beliggende i dyrket ager. Foto: E.W, s.h. 02.07.79., f. 02.13.79., set fra nord/øst. Flyfoto: S 4077 - F 123/7. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, affladning af top, randbeskadigelser. Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

sf NØ
sf N
sf Ø
sf S
sf V
Foto, oversigt