Skaelhøj Bakke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180105-24

Fredningsnr.
260340

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Årup, matr.nr.11a (matr.nr.1c og 1d iflg. dmliste.) Tingl.: 23/8 1900. Gdr. Christen Sørensen. Diplom Høj, 3,20 x 18 m; stor, flad afgravning af top, ellers uskadt. Lyng- og gyvelklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 7 F.h., stort Hul i Toppen og vistnok udgravet. Bevoksning: 1979: Græs og Løvtræer

1900 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sb 24-32 "Skadehøj bakker", en ualmindelig fin og velholdt højrække. Høj 18 x 3,2 m st. Stor, flad, afgravning af top, ellers uskade. Lyng- og gyvelklædt i ager. F.M. 23/8 1900

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM1900 Bevoksning: 1979: Græs og Løvtræer

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 16 x 18 x 3,1 m. Kraftig affladet, med en del mindre ujævnheder - ellers ingen synlige skader. Græsklædt, samt bevokset med en del løvkratvækster. Beliggende i ager. Foto: E.W., s.h. 02.24.79., f. 02.20.79., set fra nordvest. Flyfoto: S 4077 - F 123/7. Bevoksning: 1979: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)