Lem Høje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180105-75

Fredningsnr.
260320

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/9 1883. Købt. Høj af "Lem høje", 2 x 20 m; i østsiden en smal dyb ned- gravning lavet af tyskerne, ellers uskadt. Lyngklædt i ager. NM.I.: Tyskerhullet er ubetydeligt, og ejeren ville selv jævne det ved lejlighed.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 5 F.h., 50 F.b., fuldstændig bevaret. Bevoksning: 1979: Græs

1945 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Forskningsafd., Naturvidenskabelige Undersøgelser

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Lem høje" 20 x 2 m st. I østsiden en smal, dyb nedgravning lavet af tyskerne, ellers uskadt. Lyngklædt i ager. F.M. 6/9 1883

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
FM1883 Bevoksning: 1979: Græs

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. En del ujævnheder i top og sider. Endvidere ses mindre delvis tilgroede afgravninger i vest- og østsiden. Højen har desuden i ældre tid været udsat for mindre randbeskadigelser ved pløjning. Græsklædt. Beliggende i ager tæt ved de øvrige "Lem Høje". Foto: SH 04.32.79 set fra nord F 04.10.79 set fra nord Flyfoto: S4036-F121/30 Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)