Finderup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180105-159

Fredningsnr.
250370

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

1950: Høj, 1,50 x 13 m; smalle, nu tilgroede grøfter efter gravning efter ræv i top og øst- og nordsiderne. Fyrre- og lyngklædt i hede. 1987: Gravhøj, 13 m i diameter og 1,5 m høj. I øst- og nordsiden samt i toppen smalle tilgroede grøfter efter gravning efter ræv. Fyrre- og lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 4 F.h., mindre Gravning i Midten, ellers vel bevaret. Bevoksning: 1990: Lyng og Nålekrat/-træer

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 13 x 1,5 m st. Smalle, nu tilgroede grøfter efter gravning efter ræv i top, øst- og nordsiden. Fyrre- og lyngklædt i hede.

1987 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ny tinglysning på sb.nr. 158 og 159 i forbindelse med en samlet aflysning af fredningerne på sb.nr. 152-159 på matr.nr. 1x/1y.

1987 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj, 13 m i diameter og 1,5 m høj. I øst- og nordsiden samt i toppen smalle tilgroede grøfter efter gravning efter ræv. Fyrre- og lyngklædt i hede.

1987 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Aflysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj; tilgroede smalle grøfter i top, øst- og nordside; bevokset med revling, blåbær- og tyttebærris samt fyrkrat - en del dødt og væltet, i fyrkratskov, i kant ud mod græsgang. Området med de mange høje i skov og hede kunne, hvis højene blev frilagt og fik adgangstilladelse, blive attraktivt. Bevoksning: 1990: Lyng og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum


Billeder

set fra S
set fra N
set fra V