Findrup kirketomt
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180105-176

Fredningsnr.
260341

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1300 - 1399 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1910 - 1919 e.Kr.)

Dige (kirkegård), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Mellem-Finderup = Hestkær. Findrup kirketomt. En i øst-vest 8 m lang, i nord-syd 4 m bred plet grønjord, hvorpå er rejst en mindesten med indskrift.
Undersøgelsehistorie  (14)
1400 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1868 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den fuldstændig flade, dyrkede Mark vises det Sted, hvor Finnerup Kirke laa. Bevoksning: 1982: Græs

1936 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
En i øst-vest 8 m lang, i nord-syd 4 m bred plet grønjord, hvorpå er rejst en mindesten med indskrift.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: Længde 7,5 m., bredde 5,5 m. Mindesten med indskriften: "Findorp Kirke laa her". På kampestenssokkel omgivet af indhegning af cementpæle med rester af jernkæde. Stedet burde soigneres lidt: Cementpælene rettes op (hvis de skal bibeholdes), nye kæder på, markering af grænsen for det fredede, en eller anden form for vegetation, som dækker jorden etc. Ejeren interesseret i at få det gjort. August 1986: Der er pløjet skeletdele op. Tag ud og se sammen med museet. Tlf. til 5. kt. De sender, hvad de har. 17.12.86: Borch-Vest siger: "Vi trækker os ud. Det er § 26, altså museet alene". Bevoksning: 1982: Græs

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: P.2217/88
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1988 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 362
Skjern-Egvad Museum

1988 Museal prøvegravning
Journal nr.: SKJ 362
Skjern-Egvad Museum
Egenbetalt forundersøgelse, fladeafdækning uden udgravning. Dokumentation af kirkegårdens sydvestlige hjørne, i form af kirkegårdsgrøft samt 6 grave. Mellem grøft og grave et område uden anlæg, formodentlig repræsenterende et nu fjernet kirkegårdsdige.

1989 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 350/89
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1991 Museal prøvegravning
Journal nr.: SKJ 362
Skjern-Egvad Museum
Egenbetalt forundersøgelse, supplerende fladeafdækning uden udgravning, udlagt på den sydlige del af kirkegården. Herved fremkom dele af grøften langs sydsiden af kirkegården som forventet. Grøften blev frilagt over en strækning på 20 m.

1992 Uspecificeret museal aktivitet
Skjern-Egvad Museum
Romansk sokkelsten (evt. en profileret sten fra korbuens basis) er fra adressen Skovagervej 1 i Dejbjerg Kirkeby transporteret til Finderup Kirketomt, hvorfra den iflg. traditionen skulle stamme. - Dens profil er forskellige fra alle synlige sokkelsten i Dejbjerg Kirke.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Den gamle Finderup Kirke, der nævnes i Ribe Oldemoder omkring 1340, omtales i en tilføjelse som øde (vel under den sorte død). De sidste rester af kirken forsvand 1856 ved Ringkøbing-Silkeborgvejens anlæg. En på tomten funden salvebudikke er nu på Nationalmuseet. Før 1868 er her fundet 13 "borgerkrigsmønter", antagelig fra Erik Menved til Christoffer II.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (2)
Finderup. Egnens og gårdenes historie
1988

Trap Danmark IX, 2, Ribe Amt
1965