Hestkjær
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180105-188

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.nr.] 181-189. Höie; to af dem ere overplöiede og delvis opbrudte; de ere dannede af gulligt Sand, hvori der ses ubestemte svagt graalige Striber; de övrige ere vel bevarede. Höiden er 2-5 F. [[Af disse 9 Høje er den sydligste [sb.nr. 183] og den nordligste [sb.nr. 188] helt sløjfede (henholdsvis 1910-11 og 1920; der fandtes en Enkeltgravsøkse i hver); de to næstnordligste [sb.nr. 187 og 189] ligger nu i Plantage, de er ikke undersøgt men stærkt medtagne af Rævegrave. De øvrige Høje blev tilligemed en 6te, ganske lav, tæt V. herfor liggende Høj undersøgt 1920 af J. Brøndsted; de indeholdt Stenald. Enkeltgrave, A31077-99.]] Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat

1920 Sløjfet ved land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.nr. 181-189] Sløjfede Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
FFM_AFLYS,D

Litteraturhenvisninger  (0)