Øster Herborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180106-172

Fredningsnr.
260430

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,60 x 14 m, vestfoden afpløjet, i østsiden nyere gravninger efter ræv. Over vestsiden et granhegn, ellers lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (9)
1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 4'-5', gl. + ny Udgrav. Høi af den flade Type. Bevoksning: 1990: Græs og Nålekrat/-træer

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 14 x 1,6 m st. Vestfoden afpløjet, i østsiden nyere gravninger efter ræv. Over vestsiden et granhegn, ellers lyngklædt i hede. tingl 5/2 1951

1950 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Dyrs aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravhøj; nye rævegrave i top, øst-, vest- og nordside, store åbninger; bevokset med græs, smågraner og store gamle grantræer (>25 år); nyplantet hegn 5 m. fra nordfod og 5 m. fra sydfod i NS-lig retning; i levende hegn, i ager. Bevoksning: 1990: Græs og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)