Vester Herborg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180106-201

Fredningsnr.
250429

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1 x 13 m; flad, tilgroet sænkning i top; planteriller over højen, tilgroede. Grangroet i plantage.
Undersøgelsehistorie

1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, 5', gl. Udgravn. i Midten. Høi af den toppede Type. Bevoksning: 1991: Mos og Græs

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 13 x 1 m st. Flad, tilgroet sænkning i top. Planteriller over højen, tilgroede. Grangroet i plantage. tingl 5/2 1951

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; som fritekst; men skovet; bevokset med mos og græs samt granstød på højen; dækket af kvas; i kant af skovet og nytilplantet granplantage; oprevne stød har skabt huller. Bevoksning: 1991: Mos og Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

4296, oversigt, set fra S
4297, oversigt, set fra NØ
Foto, oversigt